good summary of skiing techniques

Uncategorized

December 2006

http://www.skytecsport.ru/tehnika-rezanogo-skolzheniya/